TAK!

Vi har nu modtaget dine våbenoplysninger.

Du bedes huske at meddele, hvis du skaffer dig af med et våben, eller hvis du får et nyt våben.

Dine data behandles fortroligt, og dine personlige data, så som fødselsdag, opbevares krypteret på en sikret database.

Ønsker du yderlige oplysninger eller dokumentation, kontakt da foreningens Webmaster