Kontingent

Følgende kontingenter gældende fra 11/6-2021, vedtaget på generalforsamlingen 10. juni 2021.

Priser

Gruppe Pris per år  
Børnegruppe Skytter         -> 14 år  kr. 380,00
Juniorgruppe Skytter       15 - 17 år  kr. 420,00
Senior gruppe Skytter     18 - 55 år kr. 700,00
Veterangruppe Skytter   56 ->   år  kr. 700,00

Vi kører med løbende kontingent, således at forstå, at hvis du melder dig ind i august, vil dit kontingent løbe fra august til august.
NB! Melder man sig ud i en forudbetalt periode, refunderes kontingent ikke.

Der vil ved indmeldelse blive tilsendt en opkrævning for et år forud.

Hvis du ved indmeldelse er juniorskytte (15 - 17 år), vil du blive opkrævet kontingent som juniorskytte for det antal måneder du er juniorskytte det første år, og kontingent som senior (voksen) skytte for de resterende måneder i det første år.

Familierabat

Mange familier har fundet ud af, at skydning er en sport for hele familien, og vi ser derfor mange familier i foreningen. Det er vi glade for og har derfor besluttet at lave et rabatsystem til familier.

Voksne Børn Efterfølgende børn
1 voksen = kr. 700,00   + 2 første børn betaler hver 380,- ialt max. kr. 1.460,00   + kr. 150,00
1 voksen = kr. 700,00 
2 voksen = kr. 380,00
+ første barn betaler 380,00, ialt max. kr. 1.460,00 + kr. 150,00

Derudover er der en øvre grænse for hvor meget en enkelt familie kan komme til at betale på 1.610,00 kr, se nedenfor.

Forudsætninger for familierabat

  • Antallet af medlemmer skal altid være tre eller derover.

  • En familie kan normalt aldrig, uanset antal medlemskaber, komme til at betale mere end kr. 1.610,00 i samlet kontingent.

  • Et barn er af bestyrelsen i denne sammenhæng defineret som: et medlem der er under 21 år og har samme folkeregister adresse som forældrene.

  • For at opnå familierabat er det altid en forudsætning at der er tale om samme folkeregister adresse.

Der kan i ganske særlige tilfælde optages medlemmer der er kontingentfri, i disse tilfælde er det bestyrelsen der afgør spørgsmål om medlemskab og kontingentbetaling.