BOOKING AF SKYDETID OPHØRT!

Du behøver ikke længere at booke skydetid.

Dog SKAL du sikre dig, at den tid du vil på skydebanen også står i vores kalender med skydetider.

Nedenstående krav skal være opfyldt når du vil skyde andre dage end tirsdage og onsdage (normale klubaftener).

  • Du skal have skydeleder uddannelsen, eller der skal være en tilstede.
  • Du skal have egen ammunition med.
  • Du skal huske at skrive i skydejournalen.
  • Du skal betale forud på MobilePay 61626

Der vil løbende blive taget stikprøvekontroller af fremmøde, journalføring og betalinger.

VIGITGT!

Skyder du som medlem af Skanderborg-Stilling Skytteforening skal du udfylde og afregne på nedenstående link...

Hvis..

  • Du skyder på en klubaften, hvor der ingen kassevagt er til stede. (ferie, sygdom m.m.)
  • Du skyder på et andet tidspunkt end en normal klubaften.
 Du SKAL udfylde og indsende på SELVBETJENINGSSKYDNING Dette kan også gøres på tablet i skranken.